2015

סה"כ הכמות ליבוא זיתים מירדן הוגדלה מ3,000 טון ל6,000 טון.
מפעל שלא יירכוש את כל הכמות שלה יתחייב מגידול מקומי - רשיון המכסה שלו ישלל.