2015

​החל מה-9 לאוגוסט 2015 תפתח מכסה נוספת של אגס מכל העולם בכמות של 500 טון. המכסה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה, כנגד הצגת 2 רשימונים במכס מלא בכמות מצטברת של עד 44 טון (הכמות לרישיונות תקבע בהתאם לכמות שהוכנסה במכס, אך לא יותר מ22 טון לרישיון). לכל יבואן יינתן לכל היותר רישיון אחד ליום. יבואנים שכבר ביצעו יבוא אגסים במכס מלא בכמות של עד 44 טון יוכלו לממש יבוא זה.

תוקף הרישיונות - 3 חודשים