2015

 

 

דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל- 07/12/2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/Importfifw07122015.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל- 07/12/2015
פתיחת תקופת הגשת בקשות לרישיון יבוא ל-2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/import2016 start.aspxפתיחת תקופת הגשת בקשות לרישיון יבוא ל-2016
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה נכון לתאריך 15.11.2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/import151115.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה נכון לתאריך 15.11.2015
הגרלת מכסות יבוא 2016 החלהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/importlottery20161.aspxהגרלת מכסות יבוא 2016 החלה
חלוקת יתרות מכסה שחולקו בהגרלהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/itrot_michsa.aspxחלוקת יתרות מכסה שחולקו בהגרלהחלוקת יתרות מכסה שחולקו בהגרלה
מכסה נוספת ליבוא בצל ממדינות WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/Onion26.10.aspxמכסה נוספת ליבוא בצל ממדינות WTO
מכסה נוספת ליבוא אגסים ממדינות WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/pear 2610.aspxמכסה נוספת ליבוא אגסים ממדינות WTO
הוסרה המגבלה הכמותית על יבוא עגבניות ממדינות WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/אOMATO3.aspxהוסרה המגבלה הכמותית על יבוא עגבניות ממדינות WTO
אישור נוסף ליבוא זיתים מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/Olive2.aspxאישור נוסף ליבוא זיתים מירדן
נגמרה מכסת האגסים מכל העולם (WTO)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/PearEnded.aspxנגמרה מכסת האגסים מכל העולם (WTO)
יבוא עגבניות בפטור ממכסhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/Tomato2.aspxיבוא עגבניות בפטור ממכס
אישור ליבוא זיתים מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/Olive1.aspxאישור ליבוא זיתים מירדן
יבוא עגבניות ממדינות WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/TomatoSpecial.aspxיבוא עגבניות ממדינות WTO
אישור לייבוא זיתים מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/OliveJordan1.aspxאישור לייבוא זיתים מירדן
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה נכון לתאריך 16.09.2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/ImportAd16092015.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה נכון לתאריך 16.09.2015
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה נכון לתאריך 31.08.2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/ImportAd310815.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה נכון לתאריך 31.08.2015
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש אוגוסט 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/ShmitaAugust2015.aspxמחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש אוגוסט 2015
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה נכון לתאריך 16.08.2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/ImportAd16082015.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה נכון לתאריך 16.08.2015
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש יולי 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/ShmitaJul2015.aspxמחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש יולי 2015
חלוקת מכסה נוספת לזיתים למפעליםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/Olive2015Plus.aspxחלוקת מכסה נוספת לזיתים למפעלים
מכסה נוספת לאגס ממדינות WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/Pear500.aspxמכסה נוספת לאגס ממדינות WTO
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה נכון לתאריך 29.07.2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/ImportAd2907.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה נכון לתאריך 29.07.2015
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה נכון לתאריך 16.07.2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/ImportAd160515.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה נכון לתאריך 16.07.2015
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש יוני 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/ShmitaJune.aspxמחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש יוני 2015
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה נכון לתאריך 01.07.2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/ImportAd01072015.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה נכון לתאריך 01.07.2015