2015

משרד החקלאות מודיע על פתיחת תקופת הגשת הבקשות להשתתפות בהגרלות למכסות הרלוונטיות לשנת 2016 (כפי שמופיע בנוהל חלוקת מכסות היבוא לשנת 2016).
אין צורך בהצגת רישיון יבוא קודם במכס, בכדי להשתתף בהגרלות אלו, אך יש למלא את הטפסים שבנספחי נוהל חלוקת מכסות היבוא לשנת 2016.
ניתן להגיש בקשה להשתתפות בהגרלה למכסות אלו להלן עד לתאריך 27/11/2015.
יש לכתוב בטופס הבקשה שהבקשה היא עבור "מכסות יבוא 2016", בכדי למנוע טעות למול המשך חלוקת מכסות רגילה של שנת 2015, שנערכת בתקופה זו.

להלן רשימת המכסות המשתתפות בהגרלה:
שום - האיחוד האירופי - מכסה 7040
צימוקים - האיחוד האירופי - מכסה 8065
תפוח עץ - האיחוד האירופי - מכסה 8085
בצל - האיחוד האירופי - מכסה 7039
תירס לפופקורן - קנדה - מכסה 1007
תירס לפופקורן - ארה"ב - מכסה 1024
תפוח עץ - ארה"ב - מכסה 819
אגוזי אדמה - ארה"ב - מכסה 1202
חימצה - כל העולם (מדינות WTO) - מכסה 7138

מידע נוסף ופרטים לגבי המכסות ואופן ההגשה ניתן לקרוא בנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2016
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/nohal_yevu.htm