2015

משרד החקלאות מודיע על חלוקת יתרות המכסה למכסות שחולקו בהגרלה או בשיטה מעורבת (הגרלה ולאחר מכן כל הקודם זוכה) והיבוא לא בוצע במלואו.
החלוקה הנה בשיטת הגרלה (ללא הצגת רישיון יבוא קודם במכס).
ניתן להגיש בקשה להשתתפות בהגרלה ליתרת המכסות להלן עד לתאריך 13/11/2015.
יש לכתוב בטופס הבקשה שהבקשה היא עבור הגרלת יתרות 2015,  בכדי למנוע טעות למול הגרלת מכסות 2016 ולמול המשך חלוקת מכסות רגילה, שנערכות בתקופה זו.

רשימת המכסות:

יתרות מכסות שבמקור חולקו בהגרלה:
מכסה 8065 – צימוקים מהאיחוד האירופאי
מכסה 4098 – דבש באריזה של עד 1.5 ק"ג מפרגוואי.
מכסה 1007 –  תירס לפופקורן מקנדה
מכסה 1024 – תירס לפופקורן מארה"ב

יתרות מכסות שבמקור חולקו בשיטה המעורבת:
מכסה 1202 – אגוזי אדמה מארה"ב – 135 טון מתוך יתרת המכסה.
מכסה 818 – צימוקים מארה"ב – 200 טון מתוך יתרת המכסה.
ניתן להמשיך להגיש בקשות לרישיון יבוא למכסה 1202 ומכסה 818 בשיטת כל הקודם בתנאים הרגילים כפי שמופיעים בנוהל היבוא לשנת 2015. 

 

טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 – 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/draft_export_2020_2022.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 – 2022
הודעה ליבואנים - אישור יבוא גבעול באטל למאכל מהודוhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_batle_hodu.aspxהודעה ליבואנים - אישור יבוא גבעול באטל למאכל מהודו
הודעה ליבואנים - אושר יבוא של חסה אייסברג טרייה מטורקיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_hasa_turky.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא של חסה אייסברג טרייה מטורקיה