2016

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכונים בנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 כדלהלן :

 

WTO חמצה - מכסה מספר 7138 - תיקון כמות ל 3,500 טון
 

עדכונים קודמים (מתאריך 31.10.16)

א. סעיף 1 -

"תאריך הגשה:  החל מ - 01/11/2016 (כל הרישיונות שיוגשו עד לתאריך 30/11/2016 יחשבו כאילו הגיעו באותה עת. בתאריכים אלה באם במכסה מסוימת הביקוש יעלה על ההיצע יתכן ותפחת הכמות לרישיון".

 

ב. שינויים באופן חלוקת המכסות של המוצרים  הבאים :

1. בצל – איחוד אירופי - מכסה 7039 .
2. תירס לפופקורן  - ארה"ב - מכסה 1024.
3. צימוקים – איחוד אירופי – מכסה 8065.

 נספח א לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 (הקובץ המעודכן)

 

לתשומת ליבכם, מועד הגשת בקשות למכסות המחולקות בשיטת כל הקודם זוכה הינו החל מיום שלישי, ל' תשרי התשע"ז 01.11.2016. מועד הגשת בקשות למכסות בביקוש גבוה הינו החל מיום חמישי, טו' כסלו התשע"ז 15.12.2016.

נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017

מצגת חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017​

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יוני, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_april_2019.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יוני, 2019
שינויים בדרישות יבוא פירות וירקות של האיחוד האירופאי https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/yevu_europe.aspxשינויים בדרישות יבוא פירות וירקות של האיחוד האירופאי החל מ- 1 לספטמבר, 2019 יחולו שינויים בדרישות הייבוא של האיחוד האירופאי.
ייצוא חיות מחמד - דרישות, הנחיות וטפסים https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yetzu_hayot_mahmad0529-5095.aspxייצוא חיות מחמד - דרישות, הנחיות וטפסים