2017

משרד החקלאות ופתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות לעגבניות בכמות של כ- 650 טון – פרט מכס 070200118  במכסה 7026 WTO  .

הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017, כנגד שטר מטען לטובין שטרם סיימו תהליך שחרור, דהיינו נמצאים עדיין בים או במחסן בונדד.

תוקף הרישיונות עד יום ה' – 19.10.2017

את הבקשות יש למלא בטופס מקוון בלינק המצ"ב:

   https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=rishyonYevu@moag.gov.il