2017

דבש – מכסה 4095 – איחוד אירופי – המכסה נוצלה במלאה.

          מכסה 4092 – WTO  - חלוקת המכסה הסתיימה.