2017

חבושים – מכסה 8086 – איחוד אירופי – חלוקת המכסה הסתיימה לוותיקים