2017

​​​​​​​​בימים אלה אנו מצויים (בשיתוף פעולה עם משרד הכלכלה) במשא ומתן לגיבוש הסכם סחר עתידי בין ישראל לאיחוד האירו-אסיאתי, הכולל את חמש המדינות רוסיה, בלרוס, קזחסטן, ארמניה וקירגיזסטן. ​

יצואנים המתעניינים בשיפור התנאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לאחת או יותר ממדינות האיחוד האירו-אסיאתי מתבקשים להעביר לידי ענבר גרינשטיין מהמרכז לסחר חוץ בקשה עם פירוט המוצרים המבוקשים ליצוא ומספרי מכס למייל: inbarg@moag.gov.il​ וזאת לא יאוחר מיום 25/07/17. ניתן גם להתקשר לטלפון 050-6241645.


מצורפת הודעה של ענבר גרינשטיין-דקר מנהלת תחום סחר בינלאומי- המרכז לסחר חוץ בעניין 

 

 

דוח סיכום שנה 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/CINADCO/Publication/2018/Pages/דוח סיכום שנה 2017.aspxדוח סיכום שנה 2017
אורי אריאל שר החקלאות חתם על הסכם שיתוף פעולה חקלאי עם שר החקלאות הרוסי https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Dairy_farms_Russia.aspxאורי אריאל שר החקלאות חתם על הסכם שיתוף פעולה חקלאי עם שר החקלאות הרוסי
משלחת בראשות שר חקלאות של מדינת הריאנה - הודו ובכירים נוספים הגיעו לביקור רשמי בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/CINADCO/Publication/2017/Pages/india_delegation_arrived.aspxמשלחת בראשות שר חקלאות של מדינת הריאנה - הודו ובכירים נוספים הגיעו לביקור רשמי בישראל