2017

חופשה מרוכזת בחג הסוכות התשע"ח - המרכז לסחר חוץ מודיע כי מיום רביעי, י"ד בתשרי התשע"ח ( 4/10/17) עד יום חמישי, כ"ב בתשרי התשע"ח (12/10/17) ועד בכלל, יהיו עובדי משרד החקלאות בחופשה מרוכזת, ומשרדנו סגורים.

הננו  להביא לתשומת לבכם כי לא יוארך תוקפם של רישיונות שניתנו ממכסה 7026 וכי תוקפם  עד 08.10.2017 בלבד, כאמור במודעה מיום 20.08.17        http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsot_hagim200817.aspx

כמו כן לא יוארך תוקפם של רישיונות לביציי מאכל  שניתנו ממכסה 4076  WTO , ותוקפם עד 10.10.2017 בלבד, כאמור במודעה מיום 15.08.17     http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/Industrial_eggs_10102017.aspx