2017

בהתאם לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017, מכסות שהוקצו ליבואנים חדשים ולרשות הפלשתינאית ולא נוצלו עד ה- 01.10.17, יחזרו לחלוקה לכלל היבואנים.

להלן עדכון לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות בביקוש גבוה (לחדשים וותיקים כאחד), היתרות במכסות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 ובשיטת "כל הקודם זוכה" כדלהלן:

עדכון יתרות לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות בביקוש גבוה

בקשות ניתן להגיש החל מ- 03.10.2017  

תוקף הרישיונות עד 31.12.2017

 

 

רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_april_2019.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/draft)tmicha_202022.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022