2017

בהתאם לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017, מכסות שהוקצו ליבואנים חדשים ולרשות הפלשתינאית ולא נוצלו עד ה- 01.10.17, יחזרו לחלוקה לכלל היבואנים.

להלן עדכון לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות בביקוש גבוה (לחדשים וותיקים כאחד), היתרות במכסות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 ובשיטת "כל הקודם זוכה" כדלהלן:

עדכון יתרות לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות בביקוש גבוה

בקשות ניתן להגיש החל מ- 03.10.2017  

תוקף הרישיונות עד 31.12.2017

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim_sevev_sheni.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמבר
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019