2017

בהתאם לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017, מכסות שהוקצו ליבואנים חדשים ולרשות הפלשתינאית ולא נוצלו עד ה- 01.10.17, יחזרו לחלוקה לכלל היבואנים.

להלן עדכון לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות בביקוש גבוה (לחדשים וותיקים כאחד), היתרות במכסות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 ובשיטת "כל הקודם זוכה" כדלהלן:

עדכון יתרות לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות בביקוש גבוה

בקשות ניתן להגיש החל מ- 03.10.2017  

תוקף הרישיונות עד 31.12.2017

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות