2017

מכסה 7025 - הסתיימה חלוקת רשיונות לכרוב לבן/אדום לתעשייה