2017

​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO, ללא מגבלת כמות, 

החל מתאריך: ח' באלול התשע"ז, 30/08/2017 עד תאריך י"ח בתשרי  התשע"ח,  08/10/2017 לירקות הבאים:

  1. מלפפון:  פרט מכס - 07070010
  2. עגבנייה: פרט מכס - 07020011
  3. פלפל:   פרט מכס - 07096010
  4. חסה:   פרט מכס –  07051910 
  5. חסת כרוב: פרט מכס - 07051110
  6. שורשיי סלריאק: פרט מכס – 07069011
  7. פטרוזיליה: פרט מכס – 07099941

הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017, כנגד הצגת שטרי מטען לטובין  שטרם סיימו תהליך שחרור, דהיינו נמצאים עדיין בים או במחסן  בונדד.  תוקף הרישיונות: 08/10/2017.

מירדן יחולקו רישיונות ללא הצגת שטר מטען בהיקף של עד 60 טון לרישיון. תוקף הרישיונות:  10 ימים מיום הנפקת הרישיון, ולא יאוחר מיום 08/10/2017.

את הבקשות יש למלא בטופס מקוון בליניק הבא :

http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/forms/Pages/agriculture_import_license_application.aspx