2017

חמצה מקסיקו - מכסה מס' 7133

תפוחים איחוד אירופי - מכסה מס' 8085

בצל איחוד אירופי - מכסה מס'  7039

אגס איחוד אירופי - מכסה  מס'  8087