2017

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום טיוטת נוהל חלוקת מכסות ייבוא לשנת 2018 להערות הציבור – עד לתאריך   י' חשון התשע"ח, 30/10/2017.

קישור לנוהל

בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל ובמסגרת מכסות וולונטריות מכל העולם, יותר יבוא פטור ממכס ויבוא במכס מופחת. מצ"ב קובץ (נספח א' לנוהל) המפרט את רשימת המכסות ואופן חלוקתן.

קישור לנספח א' 

הערות יש לשלוח ל yevu@moag.gov.il  לא יאוחר מ30.10.2017.

 

 

מכסה ליבוא חסה לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/mihsa_leyevu_hasa_letaasia.aspxמכסה ליבוא חסה לתעשייה
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_april_2019.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019