2017

​​​​​המרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מבקש לקבל הצעות מחיר לקבלת שירותי עיצוב ועריכת מצגות בנושא "חקלאות ישראל'.

מטרת המצגת הנה הצגת חקלאות ישראל בפני גורמים שונים על פי הקטגוריות הבאות:
1. מצגת באנגלית לגורמי חוץ (בעיקר נציגי ממשל זרים)
2. מצגת בעברית לגורמי ממשל שונים כגון: ועדות הכנסת, אגף תקציבים וכו'
3. מצגת בעברית לכלל הציבור בישראל.