2017

​בפרסום יתרת מכסות לחלוקה מיום 01.10.17 נפלה טעות הדפסה במכסה זו - הכמות המקסימלית לרישיון הינה 20 טון כפי שהיה עד כה ולא 40 טון.

להלן לינק מעודכן:

 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/idkun_yitrot_1.1.17.aspx