2017

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא דבש באריזות שמשקלן עד 1.5 ק"ג  

לסוחרים בינ"ל בענף המזון :

                                                        מכסה  WTO  4092   -   160  טון.

                                                יתרת מכסה  4095  איחוד אירופי - 12.5   טון.

תנאי סף לקבלת רישיון מכסה:

1. סוחרים בינ"ל בענף המזון (בהתאם לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017, מצ"ב לינק)

http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/Nohal_yevu2017.aspx

2.  לכל יבואן יינתן לכל היותר רישיון אחד ליום.

3.  בקשה תטופל רק אם כל המסמכים הנדרשים יתקבלו.

 שיטת החלוקה: 80:20 מכס/פטור – כנגד הצגת שטר מטען  בשיטת  "כל הקודם זוכה".

כמות מקסימלית לרישיון – 16 טון.

במכסה זו יידרשו הצגת חשבונית עסקה והוכחת העברת תשלום של  20% מגובה העסקה מול ספק בארץ הרכישה. כנגד חשבונית העסקה יינתן רישיון יבוא שתוקפו עד 31/12/17.

היבואן יידרש להציג שטר מטען המכיל תאריך העמסה shipped on board , בטרם הגעת הטובין – כך שהכמות ברישיון תעודכן כך שתהווה 80% מהכמות המצוינת בשטר המטען.

למשווקי דבש מורשים תחולק מכסה לדבש באריזות מעל 50 ק"ג, מכסה 4094 ממדינות WTO  בכמות של 400 טון.