2017

הסתיימה חלוקת מכסה לזיתים טריים לתעשייה מירדן - בכמות של 1000 טון