2017

משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה - בפרט המכס 070992003 – מירדן מכסה 7012 בכמות של 1000 טון.
המכסה תחולק לתעשיית שימורי הזיתים על פי חלקה היחסי של כל תעשייה.
לבקשות יש לצרף אישור רו"ח על כמות הזיתים שעובדה במפעל בשנים 2015 ו-2016, כל שנה בנפרד.
כמו כן יש להגיש הצרופות הנדרשות עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017.
בקשות ניתן להגיש החל מ 3.10.17 ועד 16.10.17
יש להגיש הבקשות בטופס מקוון בלינק המצ"ב:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=rishyonYevu@moag.gov.il

תוקף הרישיונות החל מ - 17.10.17 - 31.10.17.