מכסה 821 אגס ארה"ב - הסתיימה חלוקת המכסה לשנת 2018.