​תפוחים ארה"ב מכסה 819 – הסתיימה  חלוקת המכסה לשנת 2018.