בצל - מכסה 7025 WTO  - תוספת כמות של 1500 טון.

כמות מקסימלית לרישיון - 140 טון

תוקף הרישיונות - 25/12/2018

שאר הפרטים ללא שינוי

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal_edkun.aspx