2018

​​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקה נוספת של רישיונות לבצל בפרט המכס 0703101100/5, מספר מכסה 7025 WTO בכמות נוספת של 1000 טון החל מ-14/11/18 (כמות זו הינה תוספת לחלוקה שפורסמה בתאריך 11/11/18)
הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף על פי נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018.

  • שיטת החלוקה: שיטת כל הקודם זוכה, יחס מכס/פטור 1:1, יש לצרף הצהרת יבוא לבצל במכס מלא, בסטטוס "הותר",  שתאריכה החל מ- 14/11/18. הרישיונות יינתנו ללא קשר למדינת המקור במכס מלא.
  • ​כמות מקסימלית לרישיון - 60 טון.
  • הגשת בקשות- את הבקשות יש להגיש החל מ – 14/11/2018 - בשעה 13:00 בטופס המקוון במערכת מסלו​"ל.
  • תוקף הרישיונות – החל מ – 14/11/2018 עד 05/12/2018.

תשומת לבכם כי החלוקה הבאה תהיה בתאריך 22/11 על פי המודעה שפורסמה בתאריך 11/11/18

 

 

רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_april_2019.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/draft)tmicha_202022.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022