מכסה 1206 ארה"ב  - גרעיני חמניות - הסתיימה חלוקת המכסה