​​​​​​​מטרת הנוהל
הגדרת מסגרת למתן תמיכה בנושא קידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית ושווקים אחרים כהגדרתם בנוהל זה.
שווקי יעד (צפון אמריקה - ארה"ב וקנדה, ושווקי המזרח - יפן, דרום קוריאה, טיוואן, סינגפור, הונג-קונג, סין והודו) ושווקים אחרים.

מטרות התמיכה
הגדלת היצוא באמצעות :
הרחבת ופיתוח יעדי השיווק (בדגש על שווקים חדשים) ומגוון הנישות הייחודיות בתוך השווקים.
עידוד מיוחד לפיתוח יצוא ענפים (מוצרים)/שווקים חדשים.
שמירה על היצוא הקיים לנוכח תחרות הולכת וגוברת בשווקים.

עדכון תאריך הגשה לנוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2018-20
​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על דחיה בתאריך אחרון באפשרות להגיש בקשה, תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה בין אוקטובר 2018 עד דצמבר 2020;

בקשות לתמיכה יש לשלוח exp​ort@moag.gov.il לא יא​וח​ר מ 18/10/18.​​

נוהל ת​מיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה 2018 - 2020​

טבלת קידום מכירות

נספח 2 - הנחיות לה​כנת תכנית פעולה שיווקית

הערה: אנו עושים ככל שביכולתנו על מנת להנגיש את המסמכים הנדרשים​ בצורה המיטבית. ​אם במהלך הצפייה בדוחות נתקלתם בבעיה בנושא נגישות, נשמח לקבל הערות ובקשות למייל exp​ort@moag.gov.il

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - נובמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_2020.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - נובמבר, 2020
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
מקומה של ישראל כמייצאת תמרים למדינות האיחוד האירופי אל מול שאר מקורות האספקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/dates_ue.aspxמקומה של ישראל כמייצאת תמרים למדינות האיחוד האירופי אל מול שאר מקורות האספקה