כרוב לתעשייה מכסה 7025 - בהמשך למודעה מיום 5/11/2018.  

משרד החקלאות מודיע על חלוקה נוספת של רישיונות  לכרוב לתעשייה ממכסה 7025, בכמות של 300 טון סה"כ.

תוקף הרישיונות יהיה עד 20/12/2018.

יתר הפרטים ללא שינוי:

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/kruv_letaasiya.aspx