בתאריך ג' כסלו התשע"ט, 11/11/2018, בשעה 16:00 יתקיים מפגש בו תוצג טיוטת נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019.

המפגש יתקיים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית בית דגן, בניין הנהלה, אולם אירועים, קומת כניסה.