​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום טיוטת נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 להערות הציבור - עד לתאריך 11/11/2018.

נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 - טיוטה להערות הציבור

נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 - טיוטה להערות הציבור

הערות ניתן  לשלוח למייל:  yevu@moag.gov.il - עד לתאריך 11.11.2018.

בתאריך ג' כסלו התשע"ט, 11/11/2018, בשעה 16:00 יתקיים מפגש בו יוצג הנוהל לבעלי עניין.

המפגש יתקיים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית בית דגן, בניין הנהלה, אולם כנסים, קומת כניסה.