2018

​לצורך בחינת כמות מכסות יבוא תפוחים פטורות ממכס לשנת 2019 לחלוקה לרשתות שיווק שהפחיתו את מחירי התפוחים בתקופת החגים*, על רשתות השיווק לשלוח דו"ח חתום ע"י מנכ"ל החברה, המציין את כמות התפוחים (פרט לזנים גאלה וסמיט), שנמכרו על ידי הרשת במחיר הנמוך מ-9 ₪/ק"ג בין התאריכים 04.09.2018-30.09.2018.

את המסמכים יש לשלוח עד לתאריך 25.10.2018 למייל yevu@moag.gov.il מודגש כי ייתכן שהרשתות שיבקשו לקבל מכסות יתבקשו להמציא מסמכים נוספים בהמשך.

​ *אין בהודעה זו משום מחויבות לחלוקת כמות כלשהי לרשת.

 

 

רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_april_2019.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/draft)tmicha_202022.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022