2019

​בצל ארה"ב - מכסה מספר 707 - הסתיימה חלוקת המכסה