2019

​מכסת דגים קפואים במים מתוקים מכסה מספר 303 - נגמרה המכסה