​​​​​​​

 

 

יתרת מכסות יבוא זיתים לתעשייה מכסה 2073https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/zeytimlatasiya.aspxיתרת מכסות יבוא זיתים לתעשייה מכסה 2073
הבהרה לגבי מכסת יבוא דבש מהאחוד האירופי (4095) לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Honey_import.aspxהבהרה לגבי מכסת יבוא דבש מהאחוד האירופי (4095) לשנת 2020
יתרת מכסות יבוא של זיתים לתעשייה (2073)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/olives.aspxיתרת מכסות יבוא של זיתים לתעשייה (2073)
מכסת יבוא שום מהאחוד האירופי (7040)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/shum.aspxמכסת יבוא שום מהאחוד האירופי (7040)
חלוקת יתרות מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/ytratmicsot.aspxחלוקת יתרות מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2019
מכסת יבוא לשנת 2019 - אגס מארה"ב, מספר מכסה 821 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/agasimnigmar.aspxמכסת יבוא לשנת 2019 - אגס מארה"ב, מספר מכסה 821 - נגמרה המכסה
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim_sevev_sheni.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמבר
מכסת שקדים WTO, מס' מכסה 8021 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/shkedim400ton.aspxמכסת שקדים WTO, מס' מכסה 8021 - נגמרה המכסה
צימוקים מ- WTO, מכסה מס' 9619 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/zimukimWTO.aspxצימוקים מ- WTO, מכסה מס' 9619 - נגמרה המכסה
חמצה ארה"ב, מס' מכסה 725 - נגמרה המכסה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himzaarhav.aspxחמצה ארה"ב, מס' מכסה 725 - נגמרה המכסה
נוהל מכסות יבוא לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/nohal2020.aspxנוהל מכסות יבוא לשנת 2020
חמצה ממקסיקו, מכסה מס' 7133 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himza_meksiko.aspxחמצה ממקסיקו, מכסה מס' 7133 - נגמרה המכסה
שקדים בקליפה, מכסה 8022 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/shkedim_beklipa.aspxשקדים בקליפה, מכסה 8022 - נגמרה המכסה
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022
הודעה לציבור היבואנים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/lemons_turkey.aspxהודעה לציבור היבואנים
נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020 | משרד החקלאות ופיתוח הכפר - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/nohal2020_tyutalehearothazibur.aspxנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020 | משרד החקלאות ופיתוח הכפר - טיוטה להערות הציבור
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 – 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/draft_export_2020_2022.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 – 2022
תפוח עץ ממרקוסור, מכסה 8088 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/tapuhim_markusur.aspxתפוח עץ ממרקוסור, מכסה 8088 - נגמרה המכסה
תפוח עץ מארצות הברית, מכסה 819 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/tapuhim_usa.aspxתפוח עץ מארצות הברית, מכסה 819 - נגמרה המכסה
חלוקת מכסות בהתאם להסכם הסחר החופשי בין מדינת ישראל לקנדהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/michsot_escem_canada.aspxחלוקת מכסות בהתאם להסכם הסחר החופשי בין מדינת ישראל לקנדה
מכסה נוספת ליבוא שקדים למשווקים ממדינות WTO - מכסה מספר 8021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/michsot_shkedim.aspxמכסה נוספת ליבוא שקדים למשווקים ממדינות WTO - מכסה מספר 8021
מכסה ליבוא חסה לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/mihsa_leyevu_hasa_letaasia.aspxמכסה ליבוא חסה לתעשייה
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/draft)tmicha_202022.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022
חלוקת יתרות כמויות ממכסות בביקוש גבוהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/michsot_mevukashot.aspxחלוקת יתרות כמויות ממכסות בביקוש גבוה
מכסת צימוקים מכל העולם מס' מכסה 9619 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/zimukim9619.aspxמכסת צימוקים מכל העולם מס' מכסה 9619 - נגמרה המכסה