2019

​​​​​​

 

 

חלוקת יתרות כמויות ממכסות בביקוש גבוהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/michsot_mevukashot.aspxחלוקת יתרות כמויות ממכסות בביקוש גבוה
מכסת צימוקים מכל העולם מס' מכסה 9619 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/zimukim9619.aspxמכסת צימוקים מכל העולם מס' מכסה 9619 - נגמרה המכסה
חמצה ממקסיקו מס' מכסה 7133 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himza7133meksiko.aspxחמצה ממקסיקו מס' מכסה 7133 - נגמרה המכסה
מכסת דגים קפואים במים מתוקים מכסה מס' 303 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/dagim303.aspxמכסת דגים קפואים במים מתוקים מכסה מס' 303 - נגמרה המכסה
חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה - מכסה 7026 - WTO ומכסה 7012 מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/wto_7026_7012.aspxחלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה - מכסה 7026 - WTO ומכסה 7012 מירדן
חמצה מקנדה מכסה מס' 7134 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himza7134.aspxחמצה מקנדה מכסה מס' 7134 - נגמרה המכסה
חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה - מכסה 7026 - WTO ומכסה 7012 מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/agvanyot15.04.19.aspxחלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה - מכסה 7026 - WTO ומכסה 7012 מירדן
חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון ועגבניה – מכסה 7026 WTO ומכסה 7012 מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/cucumbers_tomatoes_7026.aspxחלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון ועגבניה – מכסה 7026 WTO ומכסה 7012 מירדן
מכסת בצל 7025 - WTO הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal25.03.19.aspxמכסת בצל 7025 - WTO הסתיימה חלוקת המכסה
אגוזי אדמה - מכסה 1203 WTO - הסתיימה חלוקת המכסה לחדשיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/egozeyadama24.03.19.aspxאגוזי אדמה - מכסה 1203 WTO - הסתיימה חלוקת המכסה לחדשים
חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון – מכסה 7026 WTO ומכסה 7012 מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/melafefon140319.aspxחלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון – מכסה 7026 WTO ומכסה 7012 מירדן
שקדים מקולפים מכסה 8021 WTO - נגמרה חלוקת המכסה לותיקיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/shkedim140319.aspxשקדים מקולפים מכסה 8021 WTO - נגמרה חלוקת המכסה לותיקים
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה 7025 WTO https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal130319.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה 7025 WTO
חמצה מרקוסור, מכסה מס' 7144 - הסתיימה חלוקת המכסה לותיקיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himza7144.aspxחמצה מרקוסור, מכסה מס' 7144 - הסתיימה חלוקת המכסה לותיקים
תפוח עץ מרקוסור, מכסה 8088 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/mrkusur110319.aspx תפוח עץ מרקוסור, מכסה 8088 - נגמרה המכסה
תפוח עץ מארה"ב, מכסה 819 - הסתיימה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/tapuhim030319.aspxתפוח עץ מארה"ב, מכסה 819 - הסתיימה המכסה
מכסת בצל 7025 - WTO הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal250219.aspxמכסת בצל 7025 - WTO הסתיימה חלוקת המכסה
חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון – מכסה 7026 WTO ומכסה 7012 מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/melafefon240219.aspxחלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון – מכסה 7026 WTO ומכסה 7012 מירדן
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה WTO 7025https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal17219.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה WTO 7025
מכסת בצל 7025 - WTO הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal_110119.aspx מכסת בצל 7025 - WTO הסתיימה חלוקת המכסה
מכסה 7134 חמצה קנדה - הסתיימה המכסה לוותיקים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himza_kanada.aspxמכסה 7134 חמצה קנדה - הסתיימה המכסה לוותיקים
מכסה 2314 איחוד אירופאי - מזון לבעלי חיים - הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/mazon_lebaaley_hayim.aspxמכסה 2314 איחוד אירופאי - מזון לבעלי חיים - הסתיימה חלוקת המכסה
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה 7025 WTO https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal100219.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה 7025 WTO
חסילונים ופרואנים - מכסה 3061 WTO - הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/hasilonim.aspxחסילונים ופרואנים - מכסה 3061 WTO - הסתיימה חלוקת המכסה
חמצה מקסיקו - מכסה 7133 - הסתיימה המכסה לותיקיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himzameksiko.aspxחמצה מקסיקו - מכסה 7133 - הסתיימה המכסה לותיקים