2019

​​​​​​

 

 

מכסת אגסים מארה"ב - מכסה 821 - הסתיימה לוותיקיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/agasim.aspxמכסת אגסים מארה"ב - מכסה 821 - הסתיימה לוותיקים
דבש באריזות מעל 50 ק"גhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/dvash.aspxדבש באריזות מעל 50 ק"ג
בצל - מכסה 7025 - WTO - נגמרה החלוקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal170119.aspxבצל - מכסה 7025 - WTO - נגמרה החלוקה
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא עגבניות - מכסת WTO שמספרה 7026https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/tomato_2076_2.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא עגבניות - מכסת WTO שמספרה 7026
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסת WTO שמספרה 7025https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/onion_7025_2.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסת WTO שמספרה 7025
הסתיימה חלוקת עגבניות ממכסה - 7026 ובצל ממכסה 7025https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/histayma_halukat_agvanyotvebazal.aspxהסתיימה חלוקת עגבניות ממכסה - 7026 ובצל ממכסה 7025
שום - איחוד אירופי - מכסה 7040 - המכסה חולקה במלואה. תוקף הרישיונות 30/9/2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/shoom.aspxשום - איחוד אירופי - מכסה 7040 - המכסה חולקה במלואה. תוקף הרישיונות 30/9/2019
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 WTO https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/yevu_zytim.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 WTO
עדכון לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 מכסות לתעשייה ולמשווקים מורשים - חלוקת רישיונות ליבוא שקדים מקולפים לתעשיית השקדיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/shkedim.aspxעדכון לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 מכסות לתעשייה ולמשווקים מורשים - חלוקת רישיונות ליבוא שקדים מקולפים לתעשיית השקדים
בצל ארה"ב - מכסה מספר 707 - הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal_arhav.aspxבצל ארה"ב - מכסה מספר 707 - הסתיימה חלוקת המכסה
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסת WTO שמספרה 7025https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/ptor_onion_7025.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסת WTO שמספרה 7025
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא עגבניות - מכסת WTO שמספרה 7026https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/ptor_tomato_7026.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא עגבניות - מכסת WTO שמספרה 7026
תירס לפופקורן - קנדה מכסה 1007 - הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/tiras_lepopkoren.aspxתירס לפופקורן - קנדה מכסה 1007 - הסתיימה חלוקת המכסה
מכסה 1203 - אגוזי אדמה - הסתיימה חלוקת המכסה לוותיקיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/egozey_adama.aspxמכסה 1203 - אגוזי אדמה - הסתיימה חלוקת המכסה לוותיקים
הסתיימה חלוקת מכסות: תירס לפופקורן - ארה"ב וצימוקים - איחוד אירופיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/histayma_michsot.aspxהסתיימה חלוקת מכסות: תירס לפופקורן - ארה"ב וצימוקים - איחוד אירופי
מועד חלוקת הנפקת רישיונות למכסות יבוא 2019 - החל מ- 01.01.2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/hanpakat_rishyonot.aspxמועד חלוקת הנפקת רישיונות למכסות יבוא 2019 - החל מ- 01.01.2019
פורסם עדכון לנספח א' בנוהל יבוא מכסות 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/edkun_nispach_a.aspxפורסם עדכון לנספח א' בנוהל יבוא מכסות 2019