​​​​​​​

 

 

יתרת מכסות יבוא זיתים לתעשייה מכסה 2073
הבהרה לגבי מכסת יבוא דבש מהאחוד האירופי (4095) לשנת 2020
יתרת מכסות יבוא של זיתים לתעשייה (2073)
מכסת יבוא שום מהאחוד האירופי (7040)
חלוקת יתרות מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2019
מכסת יבוא לשנת 2019 - אגס מארה"ב, מספר מכסה 821 - נגמרה המכסה
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמבר
מכסת שקדים WTO, מס' מכסה 8021 - נגמרה המכסה
צימוקים מ- WTO, מכסה מס' 9619 - נגמרה המכסה
חמצה ארה"ב, מס' מכסה 725 - נגמרה המכסה
נוהל מכסות יבוא לשנת 2020
חמצה ממקסיקו, מכסה מס' 7133 - נגמרה המכסה
שקדים בקליפה, מכסה 8022 - נגמרה המכסה
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022
הודעה לציבור היבואנים
נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020 | משרד החקלאות ופיתוח הכפר - טיוטה להערות הציבור
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 – 2022
תפוח עץ ממרקוסור, מכסה 8088 - נגמרה המכסה
תפוח עץ מארצות הברית, מכסה 819 - נגמרה המכסה
חלוקת מכסות בהתאם להסכם הסחר החופשי בין מדינת ישראל לקנדה
מכסה נוספת ליבוא שקדים למשווקים ממדינות WTO - מכסה מספר 8021
מכסה ליבוא חסה לתעשייה
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022
חלוקת יתרות כמויות ממכסות בביקוש גבוה
מכסת צימוקים מכל העולם מס' מכסה 9619 - נגמרה המכסה