מכסה 1203 - אגוזי אדמה - הסתיימה חלוקת המכסה לוותיקים