אגוזי אדמה - מכסה 1203 WTO  - הסתיימה חלוקת המכסה לחדשים