2019

​מכסה 7134 חמצה קנדה - הסתיימה המכסה לוותיקים