2019

הסתיימה חלוקת המכסות הבאות:

צימוקים - איחוד אירופי - מכסה 8065

תירס לפופקורן - ארה"ב - מכסה 1024