משרד החקלאות מודיע על חלוקת מכסות בהתאם להסכם הסחר החופשי בין מדינת ישראל לקנדה, אשר נכנס לתוקפו ביום 01.09.2019.
להלן רשימת המכסות אשר יחולקו ע"י משרד החקלאות.
כל המכסות לשנת 2019 יחולקו על בסיס כל הקודם זוכה כנגד הצגת שטר מטען עליו מצוין תאריך "SHIPPED ON BOARD", או לחלופין הצגת הוכחה להמצאות הסחורה במחסני BONDED.
על היבואן לעמוד בכל הדרישות המפורטות בנוהל חלוקת מכסות יבוא של משרד החקלאות לשנת 2019 .
בקשות יש להגיש באמצעות מערכת מסלול בטופס המקוון במערכת מסלו"ל.

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יולי, 2020
יבוא חיות מחמד ממולדובהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_hayot_mahmad_moldova_27072020.aspxיבוא חיות מחמד ממולדובה
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות