2019

חלוקת יתרות כמויות ממכסות בביקוש גבוה

הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי סף וכנגד הצגת שטר מטען החל מתאריך 1.7.2019.

את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 21.7.2019. להלן יתרת המכסות לחלוקה:

מדינהתיאור המוצרמספר המכסהמכסה לחלוקה (בטון)​
ארה"באגס82121​
איחוד אירופאיאגס808773​
איחוד אירופאיבצל7039320​
ארה"בתפוח עץ 819207​
איחוד אירופאיתפוח עץ8085185​
איחוד אירופאישום704030​

 

הרשות המוסמכת תבחן את אופן חלוקת יתרת המכסות בהתאם לכמות המגישים מסך היתרה במכסה.​