חלוקת יתרות כמויות ממכסות בביקוש גבוה

הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי סף וכנגד הצגת שטר מטען החל מתאריך 1.7.2019.

את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 21.7.2019. להלן יתרת המכסות לחלוקה:

מדינהתיאור המוצרמספר המכסהמכסה לחלוקה (בטון)​
ארה"באגס82121​
איחוד אירופאיאגס808773​
איחוד אירופאיבצל7039320​
ארה"בתפוח עץ 819207​
איחוד אירופאיתפוח עץ8085185​
איחוד אירופאישום704030​

 

הרשות המוסמכת תבחן את אופן חלוקת יתרת המכסות בהתאם לכמות המגישים מסך היתרה במכסה.​