נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020 | משרד החקלאות ופיתוח הכפר - טיוטה להערות הציבור

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע כי בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל ובמסגרת מכסות וולונטריות מכל העולם, יותר יבוא פטור ממכס ויבוא במכס מופחת במהלך שנת 2020.

להלן קישורים לטיוטת נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020 ונספח א' לנוהל להערות הציבור:

נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020 - טיוטה להערות הציבור.

נספח א לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020 - טיוטה להערות הציבור.

 

בתאריך יא תשרי התש"פ, 10/10/2019, בשעה 16:00 יתקיים מפגש בו יוצג הנוהל לבעלי עניין.

המפגש יתקיים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית בית דגן, בניין הנהלה, אולם כנסים, קומת כניסה.