2019

​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה בפרט המכס 0702009100/0, מספר מכסה 7026 WTO בכמות של עד 1,000 טון, בהתאם לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 ובהתאם לתנאי השוק המקומי.
הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019.

שיטת חלוקה: שיטת כל הקודם זוכה, כנגד הצגת שטר מטען הכולל את תאריך העמסה - Shipped on board החל מ-25.12.18, שטרם סיימו תהליך שחרור, דהיינו נמצאים עדיין בים, או במחסני הנמל (בונדד).
כמות מקסימלית לרישיון ליום - 110 טון. לא יינתן יותר מרישיון אחד ליום. 
את הבקשות יש להגיש החל מ - 09/01/2019 בטופס המקוון במערכת מסלו"ל.
תוקף הרישיונות - 18/01/2019.

 

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יוני, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_april_2019.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יוני, 2019
שינויים בדרישות יבוא פירות וירקות של האיחוד האירופאי https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/yevu_europe.aspxשינויים בדרישות יבוא פירות וירקות של האיחוד האירופאי החל מ- 1 לספטמבר, 2019 יחולו שינויים בדרישות הייבוא של האיחוד האירופאי.
ייצוא חיות מחמד - דרישות, הנחיות וטפסים https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yetzu_hayot_mahmad0529-5095.aspxייצוא חיות מחמד - דרישות, הנחיות וטפסים