2019

​שקדים מקולפים מכסה 8021  WTO - נגמרה חלוקת המכסה לותיקים