2019

​תפוח עץ מארצות הברית, מכסה 819 - נגמרה המכסה