2019

תפוחים ארה"ב - 819, תפוחים מרקוסור 8088 - עדכון למודעה מיום  26/12/2018 ומיום 09.01.2019.

לתשומת לבכם: העדכון לגבי תפוחים מרקוסור 8088 - שינוי תאריך הגשה ותאריך שטר מטען.