2019

​תירס לפופקורן - קנדה מכסה 1007 - הסתיימה חלוקת המכסה