​מכסת צימוקים מכל העולם מס' מכסה 9619 - נגמרה המכסה