​​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע כי בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל ובמסגרת מכסות וולונטריות מכל העולם, יותר יבוא פטור ממכס ויבוא במכס מופחת במהלך שנת 2019.

מצורף נוהל חלוקת מכסות יבוא ונספח א' לנוהל:

נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 ​

נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019

 

להלן עדכונים לנוהל:

 

 

חבושים איחוד אירופאי, מכסה 8086 – עדכון לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/nohal_2019/Pages/chavushim.aspxחבושים איחוד אירופאי, מכסה 8086 – עדכון לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות לשנת 2019
אגוזי אדמה מכסה 1203 - WTO לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/nohal_2019/Pages/kabookim.aspxאגוזי אדמה מכסה 1203 - WTO לתעשייה
תפוחים ארה"ב - 819, תפוח מרקסור 8088 - עדכון למודעה מיום 26/12/2018 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/nohal_2019/Pages/tapuha_arha_markusur.aspxתפוחים ארה"ב - 819, תפוח מרקסור 8088 - עדכון למודעה מיום 26/12/2018
ירקות ופירות מירדן וממדינות WTO - עדכון נספח א' https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/nohal_2019/Pages/michsot_yarden.aspxירקות ופירות מירדן וממדינות WTO - עדכון נספח א'
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע כי בהמשך לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019, על פי סך הביקוש למכסות דלהלן, החלוקה תהיה כמפורט להלן: https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/nohal_2019/Pages/michsot_yevu.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע כי בהמשך לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019, על פי סך הביקוש למכסות דלהלן, החלוקה תהיה כמפורט להלן: