אגוזי אדמה מכסה 1203 WTO - לתעשיית העוגיות להלן הנספח

משרד החקלאות בוחן אפשרות לחלוקת מכסות אגוזי אדמה ממכסה 1023 WTO  לתעשיית העוגיות. מפעלים המעוניינים בכך, מתבקשים להגיש בקשה ולצרף הצרופות הבאות בהתאם לקובץ הדרישות של אגוזי האדמה לתעשיית העוגיות, המצ"ב לעיל.
את הבקשות יש למלא בטופס מקוון - להלן קישור לטופס:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=GeneralAgriculture_hasava@moag.gov.il&aret=1    

בקשות יש להגיש עד לתאריך 23/02/2020

​​