​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבלת פטור במכס לצאן המיובא לישראל
והמיועד לטיפוח בלבד, בכפוף לאישורי בריאות של השירותים הווטרינריים, ולאישור ועדה לסיווג צאן מיובא לצרכי
מס בהתאם לנוהל המצורף:​

​נוהל להגדרת צאן המיובא למטרת סיפוח

 

 

ביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/bitul_cursim.aspxביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיון
קול קורא - קורס לגידול ירקות בערבהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_curse_gidul_yerakot.aspxקול קורא - קורס לגידול ירקות בערבהבחודשים אפריל, מאי ויוני 2020 בכוונת אגף הירקות לערוך קורס מקיף לגידול ירקות באופן כללי, בהתמקדות על אזור הערבה.
SAVE THE DATE - יום עיון בנושא מדגהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/save_the_date_yomiyun_midge_.aspxSAVE THE DATE - יום עיון בנושא מדגה